Βάσεις δεδομένων

Το video clip αναφέρεται στο λογισμικό εφαρμογών «Βάσεις Δεδομένων». Αυτές χρησιμοποιούνται για αποθήκευση, οργάνωση και ανάκληση πληροφοριών. Μια από τις κύριες λειτουργίες τους είναι η ελαχιστοποίηση των διπλών δεδομένων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού