Βία = απόγνωση

Το κλιπ αναφέρεται σε κάποιες από τις εκδηλώσεις αλλά και τις αιτίες της βίας, επικεντρώνοντας κυρίως στο βίαιο οικογενειακό περιβάλλον και στη χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού