Ξενάγηση στα στενά του Νέστου

Το μονοπάτι των στενών του Νέστου έχει βοηθήσει πολύ στην περιβαλλοντική αξιοποίηση της περιοχής. Τα πετρώματα των στενών του Νέστου (μάρμαρα και ασβεστόλιθος) έχουν μεγάλη σημασία για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής που είναι εξαιρετικά πλούσιες.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού