Ξυλόγλυπτα

Το κλιπ είναι μέρος μιας σειράς για την επαγγελματική εκπαίδευση και αναφέρεται στους παράγοντες που προκαλούν φθορές στα ξυλόγλυπτα (για παράδειγμα σκουλήκια που καταστρέφουν το ξύλο, υπερβολική υγρασία, υψηλή θερμοκρασία κ.α.). Επίσης παρουσιάζονται σταθμοί στην μυθολογία και την ιστορία της ξυλογλυπτικής, ιδιαίτερα σε εκκλησιαστικά περιβάλλοντα, όπου η παρουσία των ξύλινων αντικειμένων κυριαρχεί. Το κλιπ τελειώνει με την παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών πρόληψης της διάβρωσης του ξύλου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού