Υπερθέρμανση του Πλανήτη:Εισαγωγή

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ξοδεύουμε ‘‘βρώμικη’’ενέργεια με αποτέλεσμα να αλλάζουμε την ατμόσφαιρα. Από τη φυσική θέρμανση του πλανήτη οδηγούμαστε στην υπερθέρμανση.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού