Υπηρεσίες διαδικτύου

Το video clip αναφέρεται στις υπηρεσίες διαδικτύου όπως παγκόσμιος ιστός (World Wide Web), μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αίθουσες συνομιλίας, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού