Υπολογιστές και περιβάλλον

Το video clip αναφέρεται στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις τοξικές ουσίες που παράγονται λόγω της αυξημένης χρήσης της τεχνολογίας των υπολογιστών. Παράλληλα προτείνεται ως τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος η ανακύκλωση των εξαρτημάτων του ΗΥ που δεν είναι πλέον χρήσιμα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού