Ζεύγη συνωνύμων – Ταυτόσημα

Σε αυτό το βίντεο κλιπ, δημιουργούνται γλωσσικές ασκήσεις όσον αφορά ζεύγη συνωνύμων, μέσα από παιχνίδια στο πάρκο κι έτσι οι μαθητές οδηγούνται αβίαστα στη γνώση.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού