Ανιδιοτέλεια

Το κλιπ αναφέρεται στην ανιδιοτέλεια που διέπει τους περισσότερους αθλητές, οι οποίοι στερούνται πολλά για χάρη της αθλητικής προσπάθειας. Ωστόσο, τα χρήματα είναι αναγκαία για τους αγώνες.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού