ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟ

Παρουσιάζεται βιντεοσκόπηση εργαστηριακής απομόνωσης DNA από μπανάνα, με απλά υλικά του σχολικού εργαστηρίου.Το βίντεο αυτό έχει ως σκοπό να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ύπαρξη DNA σε φυτικούς ιστούς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την πειραματική πραγματοποίηση της άσκησης μέσα στο σχολικό εργαστήριο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να το παρακολουθήσουν στο σπίτι μαθητές που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο και να γνωρίσουν απλές πειραματικές διατάξεις της Βιολογίας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού