Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα

Το κλιπ επικεντρώνεται στην χρήση του λειτουργικού συστήματος ως σύνδεσμο μεταξύ του λογισμικού και του υλικού. Μας πληροφορεί επίσης σχετικά με την εικονική μηχανή (virtual machine) που μας παρέχει το λειτουργικό σύστημα, προκειμένου να τρέξουμε τις εφαρμογέ

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού