Επεξεργασία εικόνας

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και τις νέες δυνατότητες που παρέχει. Τέτοιες δυνατότητες είναι οι ψηφιακές επεμβάσεις στο μέγεθος, τη φωτεινότητα, το contrast, τη χρωματική ισορροπία, η εφαρμογή φίλτρων, η διαδικασία ρετούς κ.α. Στο παρελθόν η δημιουργική ικανότητα του φωτογράφου περιοριζόταν μόνο λήψη της φωτογραφίας και στην αποτύπωσή της στο φιλμ.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού