Γραφική διεπαφή χρήστη

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στο Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη (γνωστό ως GUI) που παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα. Πρόκειται για ένα σύνολο γραφικών στοιχείων, τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του ΗΥ και χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον ΗΥ, προσφέροντας ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού