Η χρήση του χαλκού διά μέσου των αιώνων

Το video – clip παρουσιάζει την αρχαία τεχνική του ορείχαλκου, που είναι γνωστή και ως η τεχνική «του χαμένου κεριού». Μια ομάδα τεχνιτών χρησιμοποιούν στο εργαστήριό τους τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού