Η ιστορία της Ελληνικής γλυπτικής

Το video – clip περιέχει μια σύντομη εισαγωγή στην Ελληνική γλυπτική του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, αμέσως μετά την επανάσταση του ’21. Οι καλλιτέχνες επηρεάζονται από τον ευρωπαϊκό κλασικισμό και ρομαντισμό και από τη λαϊκή τέχνη.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού