Η συλλογή ‘Simon Spierer’ : Giacometti, Takis, Avramidis

Ένας ιστορικός τέχνης εστιάζει σε 3 έργα τέχνης που ανήκουν στις συλλογές του Spierer: μία συλλογή μπρούτζινων γλυπτών του Giacometti, ένα μαγνητικά σινιάλα του Τάκη και μία ανθρώπινη μορφή του Αβραμίδη.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού