(Κατηγορίες υπολογιστών) / Είδη υπολογιστών

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται ονομαστικά στα παρακάτω είδη υπολογιστών: Super computers, υπολογιστές μεγάλης ισχύος, προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές τσέπης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού