ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Το ελεύθερο ή crowling είναι ένα στυλ κολύμβησης που δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Αυτό που ουσιαστικά προέχει εδώ είναι ο αθλητής να νικήσει το νερό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και εύκολα. Το κεφάλαιο αναπνοή έχει βαρύνουσα σημασία στο ελεύθερο. Έτσι, η εκπνοή του αθλητή μέσα στο νερό, αντιστρόφως ανάλογη της εισπνοής σε διάρκεια, πρέπει να διαρκεί πολλή ώρα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού