ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: ΥΠΤΙΟ

Στυλ κολύμβησης όπου κολυμπάμε ανάποδα. Είναι το ανάποδο από το ελεύθερο. Το σώμα του αθλητή είναι σε ευθεία γραμμή, τα χέρια και τα πόδια είναι σε μία κίνηση εναλλάξ.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού