Λειτουργικό σύστημα

Το video clip αναφέρεται στο διαχωρισμό του λογισμικού σε λειτουργικό σύστημα και σε εφαρμογές. Παρουσιάζει το λειτουργικό σύστημα ως το σύνολο των προγραμμάτων που ελέγχουν την εκτέλεση προγραμμάτων, τη διαχείριση μνήμης και περιφερειακών συσκευών, την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων και αναφέρει δυο πολύ γνωστά λειτουργικά συστήματα: το MS-DOS και τα φιλικά προς το χρήση WINDOWS.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού