Μάγμα-Ηφαιστειακή δραστηριότητα

Το video clip περιγράφει τη φύση και τον τρόπο δημιουργίας του μάγματος, το οποίο εκλύεται κατά την ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της απομάκρυνσης ή σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών. Όταν οι πλάκες απομακρύνονται δημιουργούν ενεργά υποβρύχια ηφαίστεια, τις μεσοωκεάνιες ράχες, όπως η μεσοατλαντική ράχη που προέρχεται από την απομάκρυνση των πλακών Αμερικής και Αφρικής-Ευρώπης. Όταν οι πλάκες συγκλίνουν δημιουργούν γιρλάντες ηφαιστειακών νησιών ή τοξοειδείς σειρές μεγάλων ηφαιστείων, όπως το ηφαιστειακό τόξο του νοτίου Αιγαίου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού