Μνήμη

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στη μνήμη του HY και στα είδη στα οποία διακρίνεται: στη RAM που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών και στη ROM που χρησιμοποιείται για μόνιμη αποθήκευση.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού