Μουσική III

Γιατί να το δω;
• Για να συνδέω τις γλωσσικές και τις νοηματικές επιλογές ενός/μιας ομιλητή/τριας, συγγραφέα/έως με τη μορφή της πραγματικότητας που δημιουργείται (δράσεις / αισθήσεις / σχέσεις, μετέχοντες, περικείμενο).
• Για να συσχετίζω τις γλωσσικές επιλογές των ομιλητών/-τριών, συγγραφέων με τη δημιουργία συγκεκριμένων κοινωνικών / ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ πομπού και δεκτών σε δεδομένο περικείμενο.
• Για να συμμετέχω επιτυχώς σε δραστηριότητες κατανόησης προσχεδιασμένων και μη προσχεδιασμένων προφορικών κειμένων.
• Για να κατανοώ το περιεχόμενο γραπτών κειμένων μέσω της επεξεργασίας των γλωσσικών/δομικών/νοηματικών επιλογών των συγγραφέων τους.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Μαθιουδάκης Νίκος
Σύλληψη
Ιωαννίδου Ζωή
Δημιουργία
Ιωαννίδου Ζωή
Συγγραφή Σεναρίου
Ιωαννίδου Ζωή
Επιμέλεια Περιεχομένου
Μαθιουδάκης Νίκος
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Μαθιουδάκης Νίκος
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού
Μαθιουδάκης Νίκος