Ελεύθερος χρόνος II – Εκπαιδευτική ρομποτική

Γιατί να το δω;
• Για να συμμετέχω επιτυχώς σε δραστηριότητες κατανόησης προσχεδιασμένων προφορικών κειμένων.
• Για να συμμετέχω αποτελεσματικά σε διαδικασίες εντοπισμού συγκεκριμένων πληροφοριών σε ένα προφορικό κείμενο.
• Για να εμπλέκομαι με επιτυχία σε διαδικασίες κατανόησης του συνολικού νοήματος ενός προφορικού κειμένου.
• Για να εμπλέκομαι με αποτελεσματικότητα σε αναγνωστικές δράσεις με διαφορετικό αναγνωστικό σκοπό.
• Για να κατανοώ το περιεχόμενο γραπτών κειμένων μέσω της επεξεργασίας των γλωσσικών / δομικών / νοηματικών επιλογών των συγγραφέων τους.
• Για να συνδέω τις γλωσσικές και τις νοηματικές επιλογές ενός/μιας ομιλητή/τριας, συγγραφέα/έως με τη μορφή της πραγματικότητας που δημιουργείται.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Μαθιουδάκης Νίκος
Σύλληψη
Πασχαλίδου Κυριακή
Δημιουργία
Πασχαλίδου Κυριακή
Συγγραφή Σεναρίου
Πασχαλίδου Κυριακή
Επιμέλεια Περιεχομένου
Μαθιουδάκης Νίκος
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Μαθιουδάκης Νίκος
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού
Μαθιουδάκης Νίκος