Ο Κανόνας του Πολυκλείτου (παρουσίαση)

Εισαγωγή στην καλλιτεχνική αποτύπωση του ανθρωπίνου σώματος με αφετηρία διάφορους πολιτισμούς, αλλά κυρίως την αρχαία ελληνική γλυπτική. Με αφετηρία τη μελέτη των ανθρώπινων φυσικών αναλογιών, εξηγείται η μοναδικότητα του έργου του Πολυκλείτου ‘ο Κανόνας’ που ανακεφαλαιώνει την κλασική ελληνική σκέψη και καλλιτεχνική έκφραση.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού