Ο Παρθενώνας στο πέρασμα του χρόνου

Ο Παρθενώνας καταστράφηκε και κάηκε πολλές φορές στην ιστορική του πορεία. Ακόμα και στους χριστιανικούς χρόνους καταστράφηκαν πολλά από τα γλυπτά του, καθώς ο ναός χρησιμοποιήθηκε ως Εκκλησία. Οι Οθωμανοί τον μετέτρεψαν σε τζαμί. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής ο Έλγιν κατόρθωσε ν΄αποσπάσει πολλά γλυπτά με τη συγκατάθεση της Οθωμανικής εξουσίας ,τα οποία κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού