Οι ιδιαιτερότητες της αρχιτεκτονικής του Παρθενώνα

Η τελειότητα του ναού επιτυγχάνεται μέσω ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών, τα οποία προσδίδουν στο ναό την αίσθηση της σταθερότητας, αλλά και της κομψότητας .Οι αρχιτέκτονες αυτού του αριστουργήματος ήταν ο Ικτίνος κι ο Καλλικράτης, ενώ ο γενικός επιβλέπων ήταν ο γλύπτης Φειδίας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού