Παραγωγή ζύμης

O υπεύθυνος παραγωγής μιας βιομηχανίας τροφίμων μας ενημερώνει για τη διαδικασία παραγωγής της ζύμης από τις πρώτες ύλες στο αντίστοιχο τμήμα του εργοστασίου. Μας παρουσιάζει ακόμα, τους απαραίτητους αυτοματισμούς στους σταθμούς εργασίας και περιγράφει τα παραγόμενα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού