Πώς λειτουργεί η κεντρική θέρμανση

Το βίντεο κλιπ περιγράφει το λεβητοστάσιο, στο οποίο συγκεντρώνονται τα κύρια στοιχεία ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης και εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του. Επιπλέον, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο εγκαθίσταται η θέρμανση και διανέμεται σε όλα τα διαμερίσματα ενός δομικού συγκροτήματος. Ο συντηρητής ενός λεβητοστασίου επίσης περιγράφει τις ευθύνες της δουλειάς του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού