Σύγχρονη Ελληνική Γλυπτική στην Αθήνα

Παρουσιάζεται η ελληνική γλυπτική στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Μέσα από ένα είδος μουσικού video clip, προβάλλονται μία σειρά από σύγχρονα αγάλματα, εγκαταστάσεις και προβολές video.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού