Τα γλυπτά του Παρθενώνα-μέρος 1ο

Οι τρεις ενότητες της γλυπτικής του ναού ήταν :η ζωφόρος ,οι μετόπες και τα αετώματα. Τα θέματα των γλυπτών προέρχονται από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Η έννοια του «Αγώνα» είναι το κύριο θέμα των ενοτήτων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού