Τα γλυπτά του Παρθενώνα-μέρος 2ο

Η πομπή των Παναθηναίων είναι το θέμα της ζωφόρου. Άνθρωποι και ζώα βαδίζουν μαζί σε μία ποικιλομορφία τύπων και μορφών προκειμένου να προσφέρουν στη θεά το νέο της πέπλο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού