Το ηφαιστειακό τόξο του νοτίου Αιγαίου

Το video clip περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας του ηφαιστειακού τόξου του νοτίου Αιγαίου. Το τόξο αυτό αποτελείται από 4 ηφαιστειακά κέντρα. Πρόκειται για 4 διεξόδους που βρήκε το μάγμα στον κατακερματισμένο φλοιό της γης όταν η αφρικάνικη λιθόσφαιρα βυθίστηκε κάτω από το Αιγαίο. Τα ηφαιστειακά αυτά κέντρα βρίσκονται στην Αίγινα, στη Μήλο, στη Νίσυρο (κοντά στην Κω) και στη Σαντορίνη.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού