Το μέλλον, πρόβλεψη των ηφαιστειακών εκρήξεων

Το video clip αναφέρεται στην πρόβλεψη ηφαιστειακών εκρήξεων. Έχει παρατηρηθεί ότι κάθε ηφαίστειο έχει μια σταθερή συμπεριφορά στο χώρο και στο χρόνο. Μελετώντας λοιπόν τις παλιότερες εκρήξεις μπορούμε να συνθέσουμε ένα πρότυπο συμπεριφοράς και να προβλέψουμε μελλοντικές εκρήξεις. Το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης σε συνεργασία με ξένα ερευνητικά κέντρα έχει τοποθετήσει διάφορα όργανα στην περιοχή και κάνει συστηματικές μετρήσεις, από τις οποίες βγαίνει το συμπέρασμα ότι το ηφαίστειο κοιμάται. Είναι πιθανόν όμως τις επόμενες δεκαετίες να εμφανίσει μια ήπια ηφαιστειακή δράση ανάλογη αυτής του 1925 ή του 1940.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού