Τρίαθλον:Το άθλημα

Σε αυτό το video clip προπονητές και αθλητές μας παρουσιάζουν το άθλημα και τα επί μέρους αθλήματα που το απαρτίζουν. Μέσα από στιγμιότυπα αγώνων μας περιγράφουν τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος και αντιλαμβανόμαστε πόσο επίπονο αλλά και συναρπαστικό είναι.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού