Υπερπήδηση Εμποδίων

Πώς γίνεται η υπερπήδηση των εμποδίων? πώς βαθμολογούνται οι προσπάθειες? πώς προπονούνται ιππέας και άλογο? πώς αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ αλόγου και ιππέα? Μερικά ερωτήματα τις απαντήσεις των οποίων μας δίνει αυτό το video clip.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού