Αρχαία Ελληνική Μουσική – Η ηθική και εκπαιδευτική της διάσταση

Η σημασία της μουσικής, του τραγουδιού και του χορού και ο αντίκτυπός τους αναφορικά με τα ανθρώπινα συναισθήματα και την ανθρώπινη προσπάθεια για την κάθαρση. Οι φιλόσοφοι, οι ήρωες ή οι άνθρωποι των γραμμάτων, όπως ο Όμηρος, ο Αχιλλέας, ο Αριστοτέλης καλλιεργούν τη μουσική ή παίζουν λύρα, φλάουτο, κιθάρα, ή αναφέρονται σε αυτήν ως απόδειξη της καλής εκπαίδευσης. Αναφορές στο αρχαίο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και σε μεγάλους μουσικούς παιδαγωγούς της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού