Είδη προτάσεων ως προς τα συστατικά τους I

Γιατί να το δω; • Για να αναγνωρίζω τις συντακτικές λειτουργίες που επιτελούν οι λέξεις σε επίπεδο φράσης.
• Για να διακρίνω τις συντακτικές λειτουργίες και τους σημασιολογικούς ρόλους ορισμένων φράσεων ως συστατικά άλλων φράσεων.
• Για να συνδέω τις γλωσσικές και τις νοηματικές επιλογές ενός/μιας ομιλητή/τριας, συγγραφέα/έως με τη μορφή της πραγματικότητας που δημιουργείται.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Μαθιουδάκης Νίκος
Σύλληψη
Πασχαλίδου Κυριακή
Δημιουργία
Πασχαλίδου Κυριακή
Συγγραφή Σεναρίου
Πασχαλίδου Κυριακή
Επιμέλεια Περιεχομένου
Μαθιουδάκης Νίκος
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Μαθιουδάκης Νίκος
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού
Μαθιουδάκης Νίκος