Η διεπιστημονική έρευνα για την αρχαία ελληνική μουσική (συνέντευξη)

Συνέντευξη με τον μουσικολόγο Αντωνία Ρουμπή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφερόμενη στις πηγές της έρευνας αναφορικά με τις μελέτες της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Η ανοικοδόμηση των αρχαίων ελληνικών οργάνων, η συνεργασία με ερευνητές από άλλους τομείς, διάφορες πηγές, όπως η λογοτεχνία, η εικονογραφία, τα δημόσια και ιδιωτικά αρχεία έχουν αποτυπώσει μουσικές σκηνές σε θέματα από τους μύθους της καθημερινής πραγματικότητας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού