Η μουσική την κλασσική περίοδο

Οι ήχοι του φλάουτου, της λύρας και της κιθάρας συνοδεύουν την εκτέλεση του Αθηναϊκού δράματος. Δείγμα μουσικής από το πρώτο χορωδιακό τραγούδι της τραγωδίας του Ευριπίδη «Ορέστης» εκτελεσμένο από μουσικούς του 20ου αιώνα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού